jueves, 10 de enero de 2013

Nhiên liệu sinh học thế hệ đầu tiên là gì?


Có 3 loại phân loại nhiên liệu sinh học. Thế hệ đầu tiên, thứ hai và thứ ba của các loại nguyên liệu được sử dụng để sản xuất nhiên liệu.

Các nhiên liệu sinh học thế hệ đầu tiên những người đầu tiên được sản xuất và là mối quan tâm lớn bởi vì chúng được sử dụng như nguyên liệu cây lương thực. Trong số những người đứng ra ngô, mía, đậu tương, trong số những người khác để sản xuất ethanol sinh học và diesel sinh học.

Mỹ và Brazil là những người tiên phong trong loại nhiên liệu sinh học và các nhà sản xuất lớn nhất và những người đã phát triển loại nhiên liệu thay thế sớm hơn nhiều so với ở các nước khác.

Đây là loại nhiên liệu sinh học là khả thi trong ngắn hạn và được giới hạn trong việc sử dụng đất nông nghiệp đối với cây trồng sau đó được sử dụng để sản xuất nhiên liệu sinh học mà không tạo ra các vấn đề về an ninh lương thực và giá lương thực cho các lĩnh vực dân số nghèo nhất. Vấn đề môi trường cũng như sự suy giảm nạn phá rừng, đất, trong số những người khác.

Dự kiến ​​trong một vài năm chỉ có một tỷ lệ nhỏ trong tổng sản lượng nhiên liệu sinh học thế hệ đầu tiên là thứ hai và thứ ba là những rộng rãi nhất được sử dụng vì tính bền vững hơn theo thời gian và họ không sử dụng các loại cây lương thực.

Một biến quan trọng để xem xét biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến năng suất cây trồng do đó không nên ép buộc thông qua một cây trồng thâm canh để sản xuất nhiên liệu.

Liên Hiệp Quốc khuyến khích việc sử dụng và sản xuất nhiên liệu sinh học trong một số báo cáo, nhưng là có liên quan để tránh các cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu do nhiên liệu sinh học do đó đề nghị rằng các quốc gia và các công ty phát triển các loại nhiên liệu trong trung hạn và dài hạn.

Họ đang làm cho tiến bộ công nghệ quan trọng trong thế hệ thứ hai và thứ ba là họ là những người có khả năng thay thế nhiên liệu hóa thạch đang thống trị thị trường hiện nay.

Điều quan trọng là nhận ra lợi ích của năng lượng sinh học mà không tạo ra các vấn đề xã hội và môi trường mới.

Nguồn: http://www.renovablesverdes.com/biocombustibles-de-primera-generacion/

No hay comentarios: